01.01.2014 — 12.01.2014

GapFillers

Projectomschrijving

GAPFILLERS LHK (Lands Heren Kwartier Deventer)

Het Landsherenkwartier is een wijk in transformatie. Er wordt veel gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Niet alle woningen worden gesloopt. Bestaande bewoners blijven wonen in hun eigen huis, vertrekken vanwege de sloop van hun eigen huis en enkelen komen terug in een nieuw huis. In de nieuwe woningen komen nieuwe bewoners van buiten de wijk.
Nieuwbouwwoningen worden per kavel gebouwd. De bouw start na verkoop van de w... Read more