Frédédric Rossano & Tim Leyendekker

ACTES
De tekeningen en films van Leyendekker en Rossano kunnen zowel als daden, toneelstukken of verslagen worden gezien: ze zijn tegelijkertijd reëel en fictief, intiem en openbaar.

De beeldtaal – gebaseerd op algemeen bekende beelden, spreekt het intieme karakter echter tegen. Of de precieze oorsprong van de beelden (schilderkunst, medische illustraties, propagandaposters, internet pics of bestaande openbare ruimtes) herkend wordt ligt aan de toeschouwer. De daden zijn in het werk van Leyendekker en Rossano precies beschreven, op een nauwkeurig en soms klinische wijze waarin de fotografische oorsprong van de beelden zichtbaar blijft. In de sterk geënsceneerde tekeningen domineert de choreografie van de personages het beeld, terwijl de achtergrond abstract en onzichtbaar blijft. In de films speelt het decor een belangrijkere rol, het is meer dan een context. Het decor is hier de verteller van eerdere gebeurtenissen. De geëxposeerde tekeningen en films beschrijven specifieke situaties die refereren aan autobiografische, individuele of relationele elementen.
‘Actes’ was te zien t/m 29 maart in het CBK Apeldoorn.

‘Proeftuin’ Floris Schoonderbeek.
Een proeftuin van producten.
In deze installatie staat de proefopstelling van een nog te realiseren kunstopdracht centraal; Project Kijkduin, scholingsboulevard in Enschede.
Schoonderbeek creëert in Enschede een manshoog artificieel duinlandschap en plaatst deze tijdelijk in het CBK Apeldoorn.
In het manshoge kunststof grasveld presenteert Schoonderbeek verschillende producten die reageren en bruikbaar zijn in de openbare ruimte. De producten krijgen andere inzichten en worden gereedschappen die een nieuw gebruik en bewustzijn van onze omgeving stimuleren.
‘Proeftuin’ is te zien t/m 1 maart in het CBK Apeldoorn.<

Floris Schoonderbeek heeft een toelichting gegeven op zijn werk AARDLEK op zondag 15 februari om 14:30 uur in het CBK Apeldoorn.

07.02.2009

diner Marije Vermeulen

01.07.2006

Pixelpasta

Pixelpasta stond op Glassex in 2004. Openingsfeest van het Coda museum samen georganiseerd met Bart Volmer.

00.00.0000

Daan Roosgeraarde ontmoet Gerdie verbeet @DWDD

Daan Roosegaarde, (team Peter Veenstra (Lola), Bjarne Mastenbroek, Daan Roosegaarde) op bezoek bij de wereld draait door.

00.00.0000